Regionsrådsvalg 21. november
Skrevet af webmaster d. 20 marts 2017 08:43:10

Som bekendt er der valg til såvel byråd som regionsråd tirsdag den 21. november.
Jeg startede derfor i slutningen af 2015 med at se mig om efter endnu en kandidat fra Vestkredsen til regionsrådsvalget.


Udvidet nyhedstekst

Som bekendt er der valg til såvel byråd som regionsråd tirsdag den 21. november.


Jeg startede derfor i slutningen af 2015 med at se mig om efter endnu en kandidat fra Vestkredsen til regionsrådsvalget.

Hver kreds i Region Midtjylland har 2 pladser på stemmesedlen, og på baggrund af valget i 2013 bliver pladserne fordelt på listen efter stemmetal.

Mit stemmetal i 2013 gav Vestkredsen pladserne som nr. 2 og 25 på stemmesedlen.

Jeg kan jo ikke løbe fra min dåbsattest, så min plan var, at vi skulle finde en yngre kandidat for at fremtidssikre kredsen. Samtidigt vil jeg gerne gøre en indsats for partiet efter næste valg og for regionens borgere. Derfor mente jeg, at vi med en kvindelig kandidat på ca. 35 år på 2. pladsen og mig som nr. 25 ville sikre kontinuiteten i kredsen.

Jeg kontaktede derfor flere emner – bl.a. Sanne Schou, som stillede op sidste gang, men som desværre ikke opnåede valg, og Line Mastrup, som gennem flere år har gjort det fremragende i DSU, og som bor i Harlev.
Sanne takkede nej, fordi hun netop har fået nyt job og gerne vil koncentrere sig om det. Line Mastrup sagde desværre også nej.

Men så flyttede Annette Roed til Åbyhøj. Annette blev ved valget i 2013 opstillet i Silkeborg og blev ved dette valg 2. suppleant til regionsrådet.

Annette blev valgt som formand for Åbyhøj Partiforening og tilbød at stille sig til rådighed som Vestkredsens kandidat.

Nu havde vi da en kvindelig kandidat, og selv om Annettes alder (60 år) ikke betyder et generationsskifte denne gang, fangede bordet:

Kredsbestyrelsen valgte Annette som Vestkredsens kandidat og som nr. 2 på stemmesedlen, hvor jeg så bliver placeret som nr. 25. Men tro nu ikke, at det betyder, at jeg bliver passiv! Jeg vil fortsat gerne vælges til Regionsrådet!
Opgaven bliver så at fortælle vælgerne, at jeg stadig er med, og at jeg står længere nede på listen.

Hvis vælgerne viser mig tillid og genvælger mig, vil jeg fortsat have fokus på sundhed, sygehusene og frem for alt lighed i sundhed, så psykiske sygdomme ligestilles med somatiske (fysiske) sygdomme på alle måder - også økonomisk, så psykiatrien kommer fuldt og helt på finansloven. Endelig har jeg stadig fokus på mit hjertebarn: kulturen, herunder "kultur på recept”.