Besøgende
Gæster online: 1

Brugere online: 0

Antal brugere: 34
Nyeste bruger: GK
Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.


Jeg blev på kredsens repræsentantskabsmøde valgt som kredsens spidskandidat til regionsrådsvalget den 19, november 2013.

I den anledning er jeg blevet opfordret til at præsentere mig selv for partiforeningens medlemmer. Denne præsentation kan du se ved at klikke på LÆS MERE.
Det glæder mig, at frem mod 2017 vil kulturen være i fokus. Århus har en stor opgave foran sig, men de står bestemt ikke alene. Hele regionen står bag Århus og vil være med til at sprede kulturen til hele regionen. Regionen støtter Århus som kulturhovedstad med i alt 55 mio. kroner frem mod 2017.

Man vil ikke kun støtte med midler fra kulturen, men også med midler til erhvervsudvikling. Det vil påvirke mange sider af regionen at være kulturhovedstad, og det vil være med til at udvikle erhvervsudviklingen og de kreative erhverv.

Århus 2017 har betydet, at Region Midtjylland har lukket kulturpuljen ned. Kulturpuljen har gennem lang tid gjort meget godt for kulturen i Region Midtjylland. Puljen har således støttet godt 150 forskellige projekter siden 2007. Når man lukker puljen ned, betyder det ikke, at der bliver sparet på kulturen. Det betyder blot, at midlerne i stedet går til kulturprojekter, der indgår strategisk op til kulturhovedstaden, og indsatsen her styrkes.

Århus 2017 er en enestående chance for hele regionen for at styrke kulturen som drivkraft for vækst og samtidig skabe et stærkere samarbejde på tværs af regionen. Det vil jeg gennem mit arbejde i regionsrådet arbejde for.
Beretning 2012
* Offentliggjort: 02.02.13

Her kan du læse min beretning vedrørende regionsarbejdet i 1012. KLIK HER FOR AT SE DEN.
FORSLAG TIL REGERINGEN
* Offentliggjort: 01.10.11

1. Der skal reelle forbedringer til psykiatrien. Der skal støttes ”ad fordøren” og ikke via puljemidler.
2. Afskaf skattefradrag for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Alle skal have lige ret til sundhed.
3. Der skal prioriteres i behandlingsgarantien.
4. Rammestyring frem for aktivitetstilskud = frihed under ansvar. Folketinget skal sætte rammerne, men kommunerne og regionerne skal selv udfylde rammerne. Vi skal have mere lokalt demokrati frem for detailstyring. Giv kommunerne og regionerne selvstyre. Det decentrale demokrati giver den bedste balance i landet. De lokale politikere er bedst til at styre og udvikle. 5. Sæt gang i væksten og i uddannelserne.
6. Skattestigning på udvalgte områder.
7. Der skal tænkes langsigtet omkring investeringerne på sundhedsområdet. Politik handler om at tage ansvar og at turde prioritere.
Flemming Knudsen Regionsrådsmedlem (A)
Jeg er sikker på, at mine 24 år i Århus Byråd har givet mig en del erfaring og viden, som kan komme Århus til gode i Regionen – ikke mindst koblet til den livserfaring, et langt liv har givet mig.

Der er mange vigtige opgaver i regionsrådet!

Jeg behøver vel næppe at gøre opmærksom på det nye Skejby Sygehus, som Staten nu har reduceret væsentligt!

Det er vigtigt, at vi får fremført de rigtige argumenter for, hvorfor det er nødvendigt at bygge det nye sygehus i den rette størrelse fra starten og ikke lave en discount-udgave i landets næststørste by og område!

Den kollektive trafik – herunder Midttrafik – er også et vigtigt område.

Vi skal have forbedret rute 21 – Århus-Viborg landevej !

Det haster!

Århus er regionens vækstby og lokomotiv, så det er vigtigt, at der sættes generel fokus på det vestdanske kraftcenter!

Det gælder på sygehus- og sundhedspolitikken. Det gælder trafikalt. Det gælder på erhvervspolitikken, hvor regionens vækstforum bør satse på et snævert samarbejde med erhvervslivet. Når erhvervslivet har det godt, har borgerne det godt!

Århus som kulturby er et andet vigtigt emne, og regionen er jo gået ind og støtter Århus som europæisk kulturhovedstad i 2017. I regionen finder der en pulje til kulturinvesteringer. Det er vigtigt, at Århus også på dette område tilgodeses. I det hele taget er det vigtigt, at Århus, som udgør en fjerdedel af hele Region Midtjylland, har et tæt samarbejde med regionen!