Besøgende
Gæster online: 1

Brugere online: 0

Antal brugere: 34
Nyeste bruger: GK
Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.


Det vil jeg arbejde for i Regionsrådet
* Offentliggjort: 10.08.17

Lighed i sundhed, så psykiske sygdomme ligestilles med somatiske (fysiske) sygdomme på alle måder – også økonomisk, så psykiatrien kommer fuldt og helt på finansloven.
Bevillingerne til psykiatrien skal ske "ad fordøren"!

Det er uværdigt, at de fleste bevillinger til psykiatrien sker via puljemidler.

Man skal ikke kunne købe sig til helbredelse, eller komme forrest i køen. Psykisk sygdom er tabu, og man taler ikke om det. WHO forudsiger, at i 2020 vil halvdelen af folk, som er syge i den vestlige verden være berørt af psykisk sygdom. Det er jo alvor og skræmmende. 

”Kultur på recept”.
Kultur er forebyggende og sundhedsfremmende. Jeg foreslår ”Kultur på recept”, hvor man kan bruge kultur som scenekunst, musik, sang, litteratur og billedkunst som middel til forebyggelse, men også til helbredelse. Det kan bruges overfor kronisk syge, indlagte patienter og deres besøgende og indsatte i fængsler, som kan nyde kulturen og deltage i kulturprojekter. Det kan bruges primært overfor psykisk syge, men også for de somatiske sygdomme. I Aarhus har vi en læsegruppe, som læser højt for patienter og de pårørende. Musikskoler tager ud på plejehjem. På det nye universitetshospital i Skejby er man opmærksomme på udsmykningen på væggene, på gangene og i udeområdet.

Her fylder kunsten rigtigt meget. 
Sundhedsfremmende aktiviteter i et samspil mellem kultur og sundhedsområdet er noget, der er stigende fokus på i hele den vestlige verden - specielt i forhold til mental sundhed. 
WHO har forudsagt at halvdelen af alle sygdomme i den vestlige verden i 2020 vil have rod i stress, angst, depressioner, fobier m.m. 
Det er ikke noget, vi kan operere væk, og vi ved også, at det ikke er den endelige løsning at give piller for den type lidelser. 
Dette er noget, der rammer alle samfundsgrupper - også folk med god uddannelse, godt arbejde og en god familie, men der er særligt fokus på unge, ældre og indenfor psykiatrien.
Disse udfordringer peger på, at vi må finde nye måder at arbejde med sundhed på. 

En af de måder man kan arbejde med dette på, er ved at undersøge om kultur, som f.eks. sang, musik, litteratur, drama og billedkunst, kan bruges til at fremme den mentale sundhed og som en form for værktøj i både forebyggelses og helbredelses-processen.

I Region Midtjylland har vi blandt andet flere ”kolkor”, som Lungeforeningen arrangerer støttet af Region Midtjylland under temaet ”Lungekor og livsglæde”.
Vi har også Læseforeningen, der arrangerer og faciliterer læsegrupper for udsatte grupper - heriblandt narkomaner og fængselsindsatte.
Region Midtjylland kan med kulturmidlerne være med til at skabe en bæredygtig model for et varigt samarbejde mellem kultur og sundhed.
Specielt glæder det mig, at der i samarbejde med Aarhus Universitet sættes et forskningsprojekt i gang, som skal dokumentere den positive virkning på ”kultur på recept”.

”Kultur på recept” bør udvides i fremtiden.

Social dumping.

Hvis der skal mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark, skal det ske på danske løn- og arbejdsvilkår.
Det gælder også de udenlandske arbejdere, som allerede nu arbejder i Danmark.
Det gælder bl.a. på transport- og byggeområdet, som er 2 store områder.
Der skal være et klart kædeansvar.

Kædeansvar betyder, at f.eks. en entreprenør, der ønsker at arbejde for Region Midtjylland, skal sikre sig, at både de og deres underentreprenører lever op til de lokale overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. 
Kædeansvar sikrer arbejdsvilkår 
Der er i Region Midtjylland – især i Aarhus - set eksempler på virksomheder, der ikke indberetter arbejdsskader og virksomheder, der betaler en løn svarende til det halve af, hvad danske virksomheder betaler. 
Når der stilles krav i vores udbud gælder det hele projektet og alle leverandører, der er involveret. Det skal ikke være muligt for virksomheder at snyde udenom de krav der stilles. Det sikrer man med kædeansvaret.  

Fordel for lokale virksomheder
De sociale klausuler er også en konkurrencefordel for mindre lokale håndværkere. 
De mindre håndværksvirksomheder får nu langt bedre mulighed for at vinde et udbud, da de ikke længere skal konkurrere med østeuropæiske virksomheders lave lønniveau.
Såfremt der opstår begrundet mistanke om manglende overholdelse af kravene til menneskerettigheder, miljø mv.,  skal regionen have mulighed for at forpligte OPP-leverandøren til at fremsende en skriftlig redegørelse for forholdet, evt. vedlagt relevant dokumentation. 

Manglende overholdelse vil være kontraktbrud med de konsekvenser dette kan have. 

I Region Midtjylland skal vores byggerier foregå på ordentlige vilkår for de ansatte. Vi kan og vil ikke acceptere, at skatteborgernes penge går til virksomheder, der groft udnytter og underbetaler deres medarbejdere. Det vil jo f.eks. være helt absurd, hvis et hospital, der skal helbrede, bliver bygget af lidende ansatte.
Men også transportbranchen er i fokus. Her tænker jeg på social dumping, brud på carbotage reglerne/ hviletidsbestemmelserne samt mediernes reportage af spritstive chauffører, som kører galt på E45, med store sikkerhedsmæssige konsekvenser for den helt almindelige borger.

Flere lære- og praktikpladser.
Regionen skal fortsat være med til at sikre flere lære- og praktikpladser både på sine egne arbejdspladser og ved at stille krav til de virksomheder, der udfører arbejde for- eller leverer produkter til regionen.

Mesterlæren.
Vi skal øge mulighederne for at komme i mesterlære og blive voksenlærling evt. i samarbejde med Vækstforum.

En sammenhængende region.
Jeg vil arbejde for en sammenhængende region, som binder os sammen med omverdenen:
- Udvidelse af E45 mellem Kolding og Randers til 6 spor på hele strækningen.
- Opkvalificering af Rute 26 til en højklasset vej/motortrafikvej, som binder Region Midtjyllands hovedby og det vestdanske kraftcenter (Viborg og Aarhus) sammen.
- Elektrificering af jernbanen nord for Fredericia, så hele Danmark bliver bundet sammen med resten af Europa og det øvrige Norden med el-tog.
- En kattegatforbindelse til biler og tog er vigtig, da den vil være med til at binde Danmark sammen og dermed skabe yderligere udvikling i Region Midtjylland. Den vil mindske afstanden mellem to af Danmarks vækstcentre og bringe hovedstaden tættere på alle dele af Midtjylland. En sådan forbindelse vil derfor skabe arbejdspladser på både kort og lang sigt.


Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere.

Du skal logge ind for at kunne stemme.

Teksten er ikke vurderet.