Besøgende
Gæster online: 1

Brugere online: 0

Antal brugere: 34
Nyeste bruger: GK
Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.


Tale til 1. maj 2017
* Offentliggjort: 25.05.17

Socialdemokratiet har i 143 år kæmpet for et bedre Danmark og kæmpet for en bedre verden.

Meget er nået i de år.

Mange kampe er kæmpet og mange sejre vundet.

Kampen for, at hvert enkelt menneske i verden har frihed til at få opfyldt sine drømme, er dog langt fra vundet.
Derfor arbejder vi videre og kæmper de politiske kampe lokalt, nationalt og globalt.

Arbejdet begynder hos os selv.

Vores politiske synspunkter fortjener succes og fortsat fremgang.

Det forudsætter, at vi alle er med til at tegne vores parti.

Vores interne demokrati skal udvikles i takt med tiden.

I dag er der bedre muligheder end nogensinde før for at udvikle en åben og demokratisk debat. Den opgave tager vi på os.

Målet er, at alle, der gerne vil bidrage, også får mulighed for det.

Hos os foregår arbejdet med at udvikle stærke politiske budskaber og konkrete politiske løsninger i en fri debat mellem lige mennesker i solidaritet med hinanden og de mål vi - som socialdemokrater - er fælles om.

Vores mål er stadig frihed, lighed og solidaritet - for alle!

Vores mærkesager:

Som medlem af regionsrådet de sidste 7½ år ved jeg, at:

  • Vi skal have 1. klasses sundhed til alle i Danmark.
  • Vi vil ikke nøjes med et sundhedsvæsen, der giver særbehandling til de heldige få, der har råd til privat forsikring.
  • Vi vil skabe et sundhedsvæsen, der giver hurtig og ordentlig behandling til alle, uanset pengepung.

Socialdemokratiet har altid stået stærkt på politiske områder som arbejdsmarkedet, opbygningen og bevarelsen af en effektiv velfærdsstat, hensynet til miljø og prioriteringen af kulturen. Det er de politiske områder, der kendetegner os, og som vi altid vil kæmpe for.

Vores idealer:

Socialdemokratiets idégrundlag er den demokratiske socialisme.

Målet for os er at frigøre mennesker, sikre deres tryghed og give hvert enkelt menneske mulighed for frit at bestemme over eget liv i ansvarlighed over for sig selv, for fællesskabet, naturen og de kommende generationer.

Alle mennesker, uanset køn, race og tro, skal have muligheder, og for socialdemokratiet er dette krav om menneskets frihed uløseligt forbundet med kravet om arbejde til alle og lige adgang til samfundets goder.

De socialdemokratiske ideer står derfor også lige i modsætning til enhver form for diktatur og til økonomisk ulighed.
 
Socialdemokratiets ideer bygger på tillid til mennesket og tro på fremtiden.

Socialdemokratiet værner om de grundlæggende menneskerettigheder.

Vi værner om retssamfundet.

Vi mener, at ægte frihed kun eksisterer, når politiske og sociale rettigheder samtidig findes.

Vi mener derimod ikke, at lighed er en modsætning til begrebet frihed. Lighed skal være demokratiets grundvold ud fra ideen om alle menneskers lige værd.

Socialdemokratiet tror også på sammenhold mellem mennesker.

Solidaritet er vilje til sammenhold, også med hensyn at yde bistand til fattige og svage - internationalt og nationalt uanset race og tro. Men solidaritet er også afstandtagen fra racisme og fremmedhad.
 
Vores værdier:

Socialdemokrateiet tror på at forudsætningen for at skabe muligheder for alle er frihed, lighed og fællesskab.

Frihed drejer sig om at sikre den enkelte udstrakte og umistelige demokratiske rettigheder.

Men det handler også om, at den enkelte har handlemuligheder og reel indflydelse på sit eget liv - privat, på arbejdspladsen og i mødet med samfundet.
 
Lighed handler om anstændighed og om at skabe en socialt retfærdig fordeling af samfundets goder med lige muligheder og lige adgang til blandt andet uddannelse og sundhed, alt dette ligegyldigt hvilket køn man har, hvilken socialklasse man kommer fra, eller hvilken racemæssig baggrund man har.

Men det handler også om at respektere den andens lige ret til at leve sit måske meget anderledes liv.

Lighed betyder bestemt ikke, at vi alle skal være ens.

Fællesskab handler om, at vi er der for hinanden.

Det er ikke tilfældigt, at Socialdemokratiet har rosen som symbol. For rosen er et symbol på kærlighed, og det er vel i sidste ende den, der ligger bag menneskers dragen omsorg for hinanden.

Fællesskab betyder at sikre trygheden for samfundets svage; de gamle, de syge, de arbejdsløse.

Men fællesskab handler også om, at vi hver især bidrager til og tager an-svar for fællesskabet i alle de sammenhænge, vi lever i. 

Det er de tre værdier, som det danske velfærdssamfund er bygget på og som ligger i kerne af Socialdemokratiets politik.

Derudover arbejder vi med tre andre værdier nemlig: udvikling, åbenhed og ansvar.
Synes I, målet er nået? Nej, vel.

Der er stadig meget at kæmpe for. God 1. maj!