Besøgende
Gæster online: 1

Brugere online: 0

Antal brugere: 34
Nyeste bruger: GK
Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Lidt om mig

Skrevet af webmaster d. 21. oktober 2005

Data om Flemming Knudsen (R):

Født 31. maj 1946.
1962: Mellemskoleeksamen fra Rosenvangskolen.
1963: Realeksamen fra Rosenvangskolen.
1969: Lærereksamen fra Marselisborg Seminarium.
1969/70: Lærer på Vestergårdskolen.
August 1970 – 31/12 1993 ansat på Næshøjskolen i Harlev
1. januar 1994 – orlov fra Århus Kommunes Skolevæsen
11/6-11/8-93 konstitueret som rådmand for Magistratens 1. Afd.
1/1-94 - 22/10-97 rådmand for Magistratens 4. Afdeling.
22/10-97 - 31/12 2001 Borgmester i Århus Kommune.
1/1-2002 – 31/12-05: Rådmand for Magistratens 1. Afdeling.
1/1-2002 – 31/12-05: Viceborgmester i Århus Kommune.
1/1-2006 – 18/2-09: Rådmand for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice i Århus Kommune
2009: Valgt til regionsrådet i Region Midtjylland for Socialdemokratiet

Gift 25. juli 2000 med Lisbet Lautrup K.
Vi betaler gennem terre des hommes til 2 børn i Indien og har ”adopteret” Freja, født oktober 2011. 

Idrætsleder og -træner august 1962 - april 1992 i Idrætsforeningen AIA-TRANBJERG.
Bestyrelsesmedlem i AIA's håndboldafdeling 1968-1980.
Håndboldformand 1972-80.
Hovedformand 1980-92.

Tidligere tillidsposter i sportens regi: Bestyrelsesmedlem i
Divisionsforeningen i Håndbold, Forretningsudvalgsmedlem og
turneringsleder i Jydsk Håndbold Forbund, medlem af Dansk Håndbold
Forbunds turneringsudvalg, underviser i Danmarks Idræts- Forbund, medlem af AAG-Fondens bestyrelse m.v.
Medlem af JHF-Veteraner

Speaker til diverse idrætsarrangementer gennem mange år.

1974: Modtager af AIA's lederpokal.
1977: Æresmedlem i sølv i AIA-TRANBJERG.
1985: Æresmedlem i guld i AIA-TRANBJERG (foreningens højeste udmærkelse)
1995: Æresmedlem af Århus Pigegarde – nu Århus Garden.
1998: Modtager af Danmarks Idræts-Forbunds ærestegn.
1999: Æresmedlem af Malernes Sangkor, Århus.
2005: Æresmedlem af Aarhus Minigolf
2008: Æresmedlem af Århus Jazzklub
2009: Æresmedlem af Jysk Amatør Bokse-Union
20. februar 2009: Ridder af Dannebrogordenen
2009: Æresmedlem af Harmoniorkestret Tonica
2009: Æresmedlem af Club Granhøj Dans
2009: Æresmedlem af Cirkus Tværs
2009: Æresgæst på livstid på Entré-Scenen
2014: Æresmedlem i Socialdemokratiet i Viby
2016: Modtager af Hjemmeværnets Fortjensttegn

Medlem af DSU 1959.
Medlem af Socialdemokratiet 1964.
Medlem af Århus byråd 1. januar 1986 – 31. december 2009.
Formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe og politisk ordfører 1/1-90-31/12-93
Konstitueret som rådmand for magistratens 1. afdeling 11/6-11/8
1993.
Rådmand for magistratens 4. afdeling (Skolevæsenet, Fritids- og kulturforvaltningen, Biblioteksvæsenet og Musikhuset + Scandinavian Congres Center) 1. januar 1994 - 22. oktober 1997.
Borgmester i Århus 22. oktober 1997 - 31. december 2001
Rådmand for Magistratens 1. Afdeling (Familieafdelingen, Arbejdsmarkedsafdelingen samt Børn og Unge-afdelingen) 1. januar 2002 – 31. december 2005
Viceborgmester 1. januar 2002 – 31. december 2005
Rådmand for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice i Århus Kommune fra 1. januar 2006 – 18. februar 2009
Regionsrådsmedlem Region Midtjylland fra 1. januar 2010.
Medlem af Regionsrådets forretningsudvalg fra 1. januar 2010.
Medlem af Århus Kommunes Erhvervskontaktudvalg 1. januar 1994 – 18. februar 2009 (formand 22. oktober 1997 – 31. december 2001)

Medlem af KL’s bestyrelse 2000-2006
Medlem af KL's Børne- og Kulturudvalg april 2002 – april 2006 + marts 2009 – april 2010
Bestyrelsesmedlem i Center for offentlig Kompetanceudvikling april 2002 – april 2006
Bestyrelsesmedlem i Lokale- og Anlægsfonden april 2002 – april 2006
Formand for bestyrelsen for Den vestdanske Filmpulje marts 2006 – februar 2009
Formand for Aarhus Amts Biblioteksforening marts – december 2006
Formand for Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midtjylland 2007 - 2009
Medlem af repræsentantskabet i Danmarks Biblioteksforening marts 2006 – februar 2009
Medlem af Forretningsudvalget i Danmarks Biblioteksforening juni 2006 – februar 2009
Medlem af formandskabet i LandsdelsOrkesterForeningen april 2006 – februar 2009
Medlem af Århus Teaters bestyrelse 1. januar 2007 – 31. december 2009.
Bestyrelsesmedlem Midtjysk Turisme 1. januar 2010 – 31. december 2013
Repræsentantskabsmedlem TV2 Østjylland fra 1. januar 2010
Bestyrelsesmedlem basisensemblet Klüvers Big Band / Aarhus Jazz Orchestra 1. januar 2010 – 30. juni 2017.
Bestyrelsesmedlem Viby Gymnasium 1. januar 2010 – 31. marts 2014
Bestyrelsesmedlem Moesgård Museum fra 1. januar 2010
Bestyrelsesmedlem Samsø Iværksætterfond 1. januar 2010 – 31. december 2013
Bestyrelsesmedlem Lokal Aktionsgruppe (LAG) – Samsø fra 1. januar 2010
Bestyrelsesmedlem Århus Bymuseums Venner 1. januar 2010 – maj 2011
Bestyrelsesmedlem Vilhelmsborg Festspil fra 1. januar 2010
Medlem af ad-hoc udvalget om sundhedsinnovation i Danske Regioner 1. april 2010 – 31. marts 2014.
Medlem af Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde i Danske Regioner 1. april 2014
Formand for det midlertidige udvalg vedr. kultur i Region Midtjylland 2014-2016
Medlem af det midlertidige udvalg vedr. bæredygtig udvikling i Region Midtjylland 2016-31. december 2017
Medlem af Det danske Filminstituts kontaktudvalg 1. maj 2010 – 1. maj 2014
Medlem af VUC Samsø 1. november 2010 – 31. december 2013
Bestyrelsesmedlem Århus Revyen – senere ”Komikby” 2011-2017
Medlem af repræsentantskabet for AOF Midt fra november 2012
Personlig suppleant til bestyrelsen for Fonden Sculpture by the Sea fra 2010-2016
Bestyrelsesformand for Aarhus Letbane Drift I/S 2014-2015
Retsmedlem for Vestre Landsretskreds 1. februar 2014 -

Revideret 26. april 2018.
F.K.